Camping Ypra Pingelaarstraat 2, 8956 Kemmel work +32 (0) 57 44 46 31 Facebook
  • campingYpra_GeschiedenisHeuvelland_01
  • campingYpra_GeschiedenisHeuvelland_02
  • campingYpra_GeschiedenisHeuvelland_03
  • campingYpra_GeschiedenisHeuvelland_04
  • campingYpra_GeschiedenisHeuvelland_05
  • campingYpra_GeschiedenisHeuvelland_06

geschiedenis Heuvelland

Op basis van archeologische vondsten staat vast dat de Kemmelberg al voor onze jaartelling bewoond was. Vanaf het eind van de 5de eeuw ontwikkelde de streek zich als landbouw- en veeteelt gebied. De Dries van Kemmel getuigt van een dergelijke nederzetting. Boven op de Kemmelberg woonden er tussen de 2e en de 4e eeuw voor Christus zelfs Keltische aristocraten! In de middeleeuwen hadden Kemmel, Dranouter en Nieuwkerke ook een textielnijverheid. Door de ligging aan de Franse grens is de streek vaak geconfronteerd met de Franse legers die de streek wilden inlijven bij Frankrijk. Tijdens de Franse revolutie overspoelde een golf van geweld de regio.

De zwartste bladzijde uit de geschiedenis van Heuvelland blijft de Groote Oorlog. De scheidingslijn tussen de Duitsers en de geallieerden liep dwars door Heuvelland. De talloze hoogten van de gemeente zijn al die jaren zwaar bevochten. Bij de slagen om Hill 60, Hill 62, de hoogte van Mesen en de Kemmelberg verloren 60.000 Britse soldaten het leven. In 1917 brengen de geallieerden 19 van de 20 door hun aangebrachte zeemijnen tot ontploffing onder de heuvelrug van Mesen. Hierdoor ontstaat een gigantische krater die nu beschermd is en onder de naam “Pool of Peace” een monument voor de vrede is geworden. In April 1918 vond de slachting op de Kemmelberg plaats. Urenlang worden de geallieerden beschoten met gasgranaten en voeren vliegtuigen bombardementen uit. Hierbij komen 5000 Franse soldaten om. Het monument op de Kemmelberg is hun grafsteen.

In de Westhoek bevinden zich honderden militaire begraafplaatsen. Deze worden met respect en zorg onderhouden door de Commonwealth War Graves Commision.